OPNIEUW GESCHIEDENIS SCHRIJVEN: DE SINGELGRACHTGARAGE-MARNIX

Uniek project

Hoe bouw je een parkeergarage in hartje Amsterdam? Daar vond Mobilis, die verantwoordelijk is voor het ontwerp en uitvoering van de Singelgrachtgarage-Marnix, het antwoord op. Om de schaarse ruimte in de stad optimaal te benutten wordt het nieuwe gebouw namelijk op 11 meter onder water gerealiseerd. Huidige parkeerplaatsen in de wijk maken plaats voor groen, wat de leefomgeving en het straatbeeld ten goede komt. De Singelgrachtgarage-Marnix krijgt een gebruiksoppervlakte van ca. 21.500 m2 en biedt vanaf begin 2024 plek aan 800 auto’s.

Bouwen op Water

De eerste fase van de Singelgrachtgarage-Marnix bestaat uit het realiseren van de bouwkuip. Er zijn aan weerszijden van de gracht damwanden geplaatst met daartussen een stempelraam. Vervolgens wordt de bouwkuip tussen de damwanden ontgraven. “Voor de vrijkomende grond hebben we een mooie nieuwe bestemming gevonden: de Marker Wadden”, vertelt Max. Hierna worden Gewi-ankerpalen en een grindlaag aangebracht en wordt er een onderwaterbetonvloer in de compartimenten gerealiseerd. Is dit voldoende uitgehard, dan wordt elk compartiment leeggepompt en kan fase 2 van start: de betonconstructie. Het dak van de garage vormt straks de bodem van de gracht. “Al met al is het project supercomplex, want je bouwt iets groots op het formaat van een postzegel. Eigenlijk word je elke dag wel met een nieuwe uitdaging geconfronteerd.”

“Het kan altijd groener”

Graven in de geschiedenis

De Singelgrachtgarage-Marnix heeft bij de oplevering 10% parkeercapaciteit voor elektrische voertuigen, maar in het ontwerp is rekening gehouden met een mogelijke uitbreiding naar 100% elektrische laadcapaciteit tijdens de gebruiksfase. “Dit is heel bijzonder, want hiermee is het één van de eerste parkeergarages van Nederland die deze optie aanbiedt.”

EEN PROJECT VOOR DE TOEKOMST

Het plan wordt uitgevoerd door Bouwcombinatie Valley Amsterdam (BCVA), een samenwerking van de VolkerWessels bedrijven G&S Bouw en Boele & van Eesteren. ‘Zo’n project als de Valley, dat is bouwen in de hoogste divisie, de Champions League van de bouw.’ Zegt Roel van Heumen, projectdirecteur BCVA. Dat komt niet alleen door het onalledaagse ontwerp, ook door het gebruik van veel verschillende en vooral natuurlijke materialen, de multifunctionaliteit van het gebouw en de duurzaamheidsambitie.

BOMEN ALS MIDDELPUNT

Maar het kan altijd groener! De beeldbepalende bomen aan de Singelgracht zijn voor omwonenden van onschatbare waarde. Er is zelfs jarenlang gestreden om ze te beschermen en te behouden. Mobilis heeft de bomen in het projectgebied daarom precies in kaart gebracht en het ontwerp hierop aangepast. “Zo is er een smallere garage gekozen en zijn voetgangersentrees verplaatst. Ook worden enkele damwanden in delen aangebracht onder de boomtakken en wordt er alleen gesnoeid als het echt niet anders kan.” Op deze manier blijven de bomen, ook wanneer de Singelgrachtgarage-Marnix straks helemaal klaar is, het middelpunt van deze mooie buurt!