Kans maken op twee festival tickets naar keuze*? Laat dan ook je naam, e-mailadres en telefoonnummer achter!

  Mijn opleidingsniveau is:

  Ik ben een:

  Wat zoek je in een baan? (kies er 2)

  Wat vind je de grootste afknapper in een baan? (kies er 2)

  Wat vind je de grootste afknapper in een werkgever? (kies er 2)

  Ik wil (later) werken binnen:

  Een thema of onderwerp waar te weinig aandacht voor is in de sector, is…

  Stellingen (heel erg eens, eens, neutraal, oneens, heel erg oneens)

  Wensen van young professionals

  Bedrijven binnen de bouwsector begrijpen de toenemende behoefte naar flexibiliteit van young professionals

  Bedrijven binnen de bouwsector begrijpen de toenemende wens naar zelfontplooiing van young professionals

  De bouwsector heeft genoeg oog voor diversiteit

  De bouwsector heeft genoeg oog voor duurzaamheid

  De bouwsector heeft genoeg oog voor innovatie

  Ik voel mij serieus genomen als young professional in de bouwsector

  Arbeidsmarkt

  Ik wacht wel tot een werkgever mij benadert, banen liggen toch voor het oprapen

  Ik ga het liefst zelf op zoek naar een werkgever

  Omdat er zo’n krapte op de arbeidsmarkt is, verwacht ik een financiële beloning - ‘tekengeld’ - als ik kies voor een nieuwe baan

  Ik erger me aan de hoeveelheid berichten van recruiters op bijvoorbeeld LinkedIn

  Ik kijk niet eens meer naar de berichten van recruiters, omdat ik te veel gespamd word

  Ik wil kunnen solliciteren zonder sollicitatiebrief

  Vacatures in alleen tekst vind ik niet meer van deze tijd

  Carrière

  Ik zou mijn hele leven in de bouwsector en/of in verschillende functies willen werken

  Ik zou mijn hele leven bij één werkgever willen werken

  Ik zou meer dan tien jaar bij dezelfde werkgever willen werken

  Mijn ambitie is om leidinggevende in de bouwsector te worden

  Mijn ambitie is om freelance/zzp/ondernemer in de bouwsector te worden

  Ontwikkeling

  Ik wil tijdens mijn baan (meer) opleidingen/trainingen volgen

  Ik ben na mijn opleiding aan de hogeschool of universiteit wel uitgeleerd

  Ik vind professionele ontwikkeling belangrijker dan persoonlijke ontwikkeling

  Oudere generaties binnen de bouwsector zouden zich meer moeten ontwikkelen door middel van opleidingen en cursussen

  Oudere generaties in de bouwsector zouden cursussen moeten volgen om nog beter te leren werken met young professionals

  Manager

  Ik verwacht van een leidinggevende dat hij/zij mij coacht

  Ik verwacht gelijkwaardig leiderschap in plaats van top-down

  Ik wil een manager die mij als mens ziet, in plaats van een product

  Rol van werk

  Werk moet leuk zijn

  Werk is het belangrijkste in mijn leven

  Ik neem liever ontslag, dan dat ik in een vervelende baan blijf

  Wie werkt om te leven, doet iets verkeerd

  Ik ervaar veel stress in mijn werk

  Als ik de mogelijkheid zou hebben, zou ik nooit meer werken

  Ik heb als young professional een andere kijk op werk dan collega's van een oudere generatie

  Diversiteit

  Ik wil meer vrouwen in de bouw zien

  Ik wil meer branchevreemde professionals in de bouw zien

  Ik wil meer mensen met andere culturele achtergronden in de bouw zien

  Ik wil meer young professionals in de bouw zien

  Ik wil meer mensen met een andere seksuele oriëntatie in de bouw zien

  Toekomst van werk

  Ik ben positief over mijn toekomst op de arbeidsmarkt

  Ik zie mijzelf in de verre toekomst alleen nog maar thuis werken

  Ik ben bang dat mijn baan in de verre toekomst wordt overgenomen door een computer, robot of algoritme

  Ik denk dat de functie waarvoor ik ben opgeleid straks niet meer bestaat

  Ik denk dat ik later in mijn loopbaan een functie heb die nu nog niet bestaat


  --

  Mijn naam is:

  Mijn e-mailadres is:

  Mijn telefoonnummer is: