THE HUMAN AGENDA

PETER RIEMERS

Peter Riemers (55) is Vestigingsdirecteur bij Van Wijnen Breda. Een bedrijf waar vakfanaten zich iedere dag inzetten voor gebouwen die de kwaliteit van wonen, werken, leren en leven verhogen. Het credo luidt: samen bouwen aan ruimte voor een beter leven. Peters rol hierin? Het team continu blijven verbinden en inspireren en met ondernemerschap inhoud geven aan onze visie. 

“Vrouwen stellen heel andere vragen dan mannen, echt een verrijking wat mij betreft.”

 “Ik streef ernaar om mijn collega’s in hun kracht te zetten. Van mijn werknemers verwacht ik dat ze lef hebben, initiatief nemen, ondernemerschap tonen en heel belangrijk: outside the box kunnen denken. Omdat er veel complexer en efficiënter wordt gebouwd dan vroeger werken we veel digitaal, denk aan virtual en augmented reality of 3D-ontwerpen. Ik zie ook dat er nu meer wordt samengewerkt aan de voorkant. Het is niet meer zoals vroeger ‘u vraagt, wij bouwen’, integendeel. Er wordt actief nagedacht over de toekomst. Zo doen we meer dan alleen bouwen, bijvoorbeeld door met behulp van big data kwalitatief onderzoek te doen en te inventariseren waar behoeften liggen. Want: is het bouwidee over twintig jaar nog wel relevant? Wat is de footprint van dit gebouw? Hoe zit het met de Total Cost of Ownership? Daarom werken we graag samen met vooruitstrevende partijen die zich, net als wij, richten op duurzame innovaties. We kunnen op die manier ook anticiperen op veranderende gebruikerswensen zoals compact, betaalbaar en zelfvoorzienend leven.”

“Het aantrekkelijker en inclusiever maken van de bouw vind ik enorm belangrijk. Gelukkig zie ik al meer vrouwen in onze sector. Door hun inlevingsvermogen stellen ze vaak andere vragen dan mannen, echt een verrijking wat mij betreft. En de jonge generatie streeft mijns inziens eerder naar een goede leeromgeving om door te kunnen groeien dan alleen naar een goed salaris. Dat overigens voor starters best goed is tegenwoordig. Bij Van Wijnen kunnen jonge professionals een leertraject volledig uitstippelen met opleidingen en ervaring opdoen binnen diverse disciplines. Om ze klaar te stomen voor de moderne manier van werken dagen we ze uit op creativiteit en oplossend vermogen. En begrijp me niet verkeerd: we kunnen ook veel van ze leren. Als zij het beter denken te weten of een idee willen pitchen, zijn zij vrij om dit te doen.”

Peter Riemers
Directeur bij Van Wijnen