Ricardo de Leeuw

RICARDO bouwde in zijn carrière mee aan grootschalige projecten als Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, het Internationaal Strafhof in Den Haag en het Gerechtsgebouw in Breda. Tegenwoordig ‘bouwt’ hij als Vakgroephoofd Werkvoorbereiding bij Visser & Smit Bouw vooral aan de communicatieve vaardigheden van bouwers. Als functioneel leidinggevende staat hij langs de zijlijn van het operationele bouwproces. Hij motiveert, ondersteunt en begeleidt de bouwers én bereidt ze voor op de realiteit van morgen. In de rol van mentor heeft hij ook vijf Building Talents van de Construction University onder zijn hoede

Bouwer van de toekomst

“In onze sector ligt de focus op techniek. Logisch want die is vaak complex en risicovol, tegelijkertijd gaat het vooral ook om samenwerken. Goede communicatie is dus net zo belangrijk.” Dat is wat hij de Building Talents meegeeft. “Dat bouwen meer is dan alleen een gebouw neerzetten. Naast vakinhoudelijke kennis moet je ook een goede verbinder en teamplayer zijn. Het ideaal is een communicerende techneut.” Dat klinkt een beetje als een rond vierkant, maar dat is volgens Ricardo juist wat er gevraagd wordt. “Trainees van nu gaan in de toekomst functies vervullen, waarvan we nu nog niet weten hoe die eruit zien.” Hoe bereid je ze daar dan op voor? “Enerzijds door het leren verbinden en anderzijds door het ontwikkelen van een kritische blik. Dingen ter discussie durven stellen, doorvragen, een mening vormen… maar ook kritisch zijn op jezelf. En denken in mogelijkheden.”

Opbouwende gesprekken

Dat klinkt als een mentor. Maar wat houdt dat verder in? In samenwerking met de Construction University hebben ze met elk Building Talent een persoonlijk ontwikkelingsprogramma opgesteld. “Maatwerk, want iedereen heeft z’n eigen talenten, leerniveau, behoeften en ambities.” Maandelijks heeft hij individuele gesprekken met ze. Het is een verdieping van het learning-on-the-job-principe: reflecteren op het praktisch leren. “We bespreken van alles, maar altijd aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en gericht op situaties die ze tegenkomen op de werkvloer. Ze krijgen ook een spiegel voorgehouden op gedrag.”

Focus op ontwikkeling & attitude

De aanpak van Ricardo als mentor sluit naadloos aan bij de visie van de Construction University waarbij de focus ligt op ontwikkeling en attitude. Kennis van techniek en methodiek is er grotendeels, nu is het zaak dat ze leren hoe je functioneert in teamverband, onderling afspraken maakt en besluiten neemt, gesprekken voert en taken verdeelt. “Maar ook ontdekken wat je leuk vindt en plezier geeft. Waar ben je goed in en wat wil je nog ontwikkelen? Je hoeft niet alles te kunnen. Sommigen zijn nu eenmaal beter in het maken van presentaties en anderen in het opstellen van een planning. Weet waar je valkuilen liggen en wat energie kost en wees je bewust van je talenten en doe daar méér mee.”

Frisse blik

Deze intensieve coaching methode levert ze bij Visser & Smit Bouw ook direct iets op. “Een frisse blik die de rest aan het denken zet.” Juist door teams samen te stellen met een junior naast een senior werkt het twee kanten op en leren ze van elkaar. “Er zit geen sticker op Building Talents, ze draaien volwaardig mee en hebben direct eigen taken en verantwoordelijkheden. Betekent ook dat als er dan iets misgaat, wij van je verwachten dat je je inzet om het op te lossen. Dan steek je er ook iets van op.” Hij lacht als hij terugdenkt aan de leerzame missers die hij zelf in z’n jonge jaren heeft gemaakt. “Dat kan ik me nog goed herinneren ja, haha…” Het mooie is, daar leer je juist heel veel van. Sterker nog, je vergeet het daarna nooit meer!