Piet Dekker, Heilijgers

Piet Dekker, bedrijfsleider Bouw bij vastgoedbedrijf Heilijgers, is stellig: ‘Het gaat om communicatie en verwachtingen. Als je elkaar goed aanvoelt, kun je elkaar goed aanvullen.’ Zo denken wij er bij Building Heroes ook over. We doen het samen of we doen het niet. Om écht succesvol te zijn, als bedrijf en professional, heb je elkaar nodig. Voor ons is het vinden van de juiste match dan ook een erezaak.

Verbinding

Verduurzamen en digitaliseren noemt Piet vanzelfsprekend belangrijke trends, maar echt enthousiast wordt hij als het gaat over verbinden, één van de ‘drivers of change’ bij het bouw- en ontwikkelingsbedrijf. ‘De connectie met elkaar zoeken, dat vinden wij heel belangrijk. Ook tussen de verschillende afdelingen. Deuren staan open, we kennen elkaar goed, er is begrip voor de verschillen en ruimte voor ieders talent. We steunen elkaar maar spreken ook uit waar het niet lekker loopt. Dan ga je samen aan tafel en los je het op.’

Ontwikkeling

De bouwwereld ontwikkelt zich in rap tempo. Dat vraagt om andere vormen van werken en samenwerking. Wat Building Heroes betreft geldt dat ook voor matchmaking. Met onze Construction University helpen wij professionals bij het vergroten van hun potentieel en carrièrekansen. Andersom luisteren we heel goed bij onze opdrachtgevers naar wat ze nodig hebben. Bij Heilijgers is de vraag duidelijk: ‘Ondernemende klantgerichte vakmensen met een brede interesse en honger naar kennis. Maar openheid en oprechte betrokkenheid zijn minstens zo belangrijk.’

Klik

Het Amersfoortse bedrijf houdt van korte lijnen en een collegiale werksfeer. Niet alleen je talent, ook je persoonlijkheid doet ertoe. ‘De klik is belangrijk. Om goed samen te werken, moet je elkaar begrijpen. En als je goed bent ingespeeld op elkaar, kun je beter samenwerken.’

Op vrijdag sluiten ze de week af met een biertje. De betrokkenheid is groot. Dat werkt twee kanten op. ‘Klanttevredenheid, dat gaat óók over medewerkers. Dat zijn eigenlijk je interne klanten. Daar wil je ook een duurzame relatie mee opbouwen. Je best doen voor elkaar. Zo gaan we hier met elkaar om.’

Opbouwend

Inmiddels werkt hij alweer 25 jaar bij Heilijgers. ‘Ik kwam als stagiair en ben nooit meer weggegaan. Steeds werd ik gestimuleerd mij te ontwikkelen, een volgende stap te zetten.’ Als bedrijfsleider helpt hij nu starters hun eigen weg te vinden. ‘Het is mooi om te zien hoe ze groeien. Zelf dingen gaan regelen en aanpakken. Ze voelen dat er vertrouwen en vrijheid is om te ondernemen.’

Daar is hij trots op. Niet één specifiek project, maar juist de manier waarop. ‘Dat je door mooie projecten te realiseren en steeds weer verbeteringen door te voeren, samen aan een gezond bedrijf bouwt. Dat je met elkaar ook écht iets opbouwt.’ Precies dat. Zo zien wij het graag.