Camille Zaaijer

BUILDING HERO

“Wat betekent werkgeluk voor jou?” Deze vraag kreeg ik onder meer gesteld tijdens een kennisbijeenkomst over werkgeluk en arbeidsmarkt waar ik als jong talent voor was uitgenodigd om deel te nemen in het panel. De bijeenkomst speelde zich af op de Provada. “We can be heroes”, was het thema van deze jaarlijks terugkerende vastgoedbeurs. Maar in onze sector kan je het nooit alleen doen. Er zijn weinig andere sectoren waar we zo afhankelijk zijn van samenwerkingen en menskracht. Initiatiefnemers van de bijeenkomst, De Meeuw en Building Heroes, hadden dan ook een eigen toevoeging op het thema gemaakt: We can be heroes together! Want als we de uitdagingen op de arbeidsmarkt – krapte, arbeidsmigranten, digitalisering, vergrijzing, mobiliteit – willen omzetten in kansen die werkgeluk creëren op individueel vlak moeten we dat samen oppakken.

PASSIE ALS FUNDAMENT

De centrale vraag van de bijeenkomst was of individueel werkgeluk de fundering is van een gezonde arbeidsmarkt. Hoe ver is de sector en wat is er nodig? Samen met Lajos Walbeek (Brickton) en Thijs Rozema (Building Heroes) zijn we onder begeleiding van Hanneke Cremers, HR Manager bij De Meeuw, hierover het gesprek aangegaan. Tussen de flexbomen in de stand van De Meeuw hebben we samen met het publiek een aantal mooie inzichten opgedaan.

“Together is better!”

SAMENWERKEN

Samenwerking in het realiseren van individueel werkgeluk liep als rode draad door de verschillende stellingen en visies. Om individueel werkgeluk in te zetten als deel van de oplossing voor de uitdagingen die we zien en voelen is samen optrekken als organisaties binnen de sector noodzakelijk. We moeten verder kijken dan de poorten van onze organisatie en meer vanuit gezamenlijk belang van een gezonde sector waarin we ruimte geven aan jong talent om te experimenteren en te ontwikkelen. We hebben veel kunnen delen tijdens het gesprek en ondanks dat we nog lang niet waren uitgepraat neem ik de volgende punten zeker mee:

  • Geef talent, jong en ervaren, de ruimte om de plek te vinden die op dat moment het beste bij ze past om zo echt voldoening te ervaren.
  • Bouw mee aan gemotiveerde teams met een goede dynamiek die stimuleert om jezelf en elkaar verder (professioneel) te ontwikkelen.
  • Omarm de frisse blik door specifieke ruimte te bieden voor experiment en groei.
  • Denk integraal en kijk verder dan de poorten van je organisatie als het gaat om arbeidskrachten.
  • Werkgeluk is voor iedereen iets anders; geef mensen de ruimte hun persoonlijke missie en doelen te volgen.

WERKGELUK IS…

En tenslotte terug naar de vraag wat werkgeluk voor mij betekent. Als jonge starter en Building Hero zie ik tussen mijn definitie van werkgeluk en de karakteristieken die een held maken veel overeenkomsten. Een held zet zich in voor een nobel doel, stelt daarbij het gemeenschappelijk belang voorop en gaat elke uitdaging onuitputtelijk aan totdat het doel is bereikt. Mijn antwoord op deze vraag is dat het voor mij essentieel is dat ik mij kan inzetten voor een groter maatschappelijk doel. Mijn activiteiten moeten een daadwerkelijke bijdrage leveren die gewaardeerd worden en dit doe ik het beste met een gemotiveerd team in een omgeving die me uitdaagt mezelf te ontwikkelen. Hierin zit meteen ook het cruciale verschil. Een held werkt in de meeste gevallen alleen. Iets wat onmogelijk is in de bouwsector. Dus: together is better!

Camille Zaaijer

Camille (29 jaar) is Building Talent bij de Construction University van Building Heroes en trainee bij NH Bouwstroom. Een samenwerking van woningcorporaties en conceptuele bouwers die erop gericht is om de woningbouwopgave gezamenlijk met markt en overheid te benaderen op een gelijkwaardige, open en inspirerende wijze. Samen creëren zij een stroom van modulaire, conceptuele woningen zodat betaalbare buurten van waarde gerealiseerd worden. Woningen die er sneller staan, beperkte beheer- en onderhoudskosten kennen, duurzaam zijn en een mooie uitstraling hebben. De komende drie jaar werkt Camille bij verschillende organisaties binnen deze samenwerking. Op dit moment is zij werkzaam bij Ymere als trainee conceptueel bouwen binnen het flexwonen team.