Jeroen Cobouw

Wat zijn de allergrootste human agenda punten die in de bouw gaan spelen de komende tijd?

Jeroen: “Je ziet dat de nadruk steeds meer op soft skills komt te liggen. We hebben in de bouw steeds meer behoefte aan mensen die in staat zijn te luisteren en te communiceren. En dat doen mensen vaak beter als ze meer inzicht in zichzelf hebben. Soft skills in de vorm van zelfinzicht, luisteren en communicatie zijn tegenwoordig, in tegenstelling tot 10 of 20 jaar geleden waar de nadruk volledig lag op bèta kennis, daarom steeds belangrijker. Vroeger moest je vooral weten hoe een project technisch goed in elkaar zat en hoe je een planning moest maken. Dat moet je natuurlijk nog steeds weten, maar daarnaast moeten je sociale en emotionele vaardigheden ook goed ontwikkeld zijn.”

Maar waarom zijn soft skills tegenwoordig dan zo belangrijk?

“De bouw is van oudsher traditioneel, volgens ‘het u vraagt en wij draaien’ principe. Het was een keten waar muren tussen stonden. Wanneer een opdrachtgever, bijvoorbeeld een nieuw gebouw ging neerzetten werd het helemaal tot in detailniveau samen met een adviseur uitgedacht – daarna werd de aannemer pas betrokken. De aannemer mocht dan op die uitgangspunten gaan rekenen en met een kostenplaatje komen, de goedkoopste aannemer kreeg de klus. Tegenwoordig zien we gelukkig steeds meer andere contractvormen. We willen gebruik maken van elkaars expertise. Mensen met verschillende kwaliteiten worden dan eerder betrokken in het proces. Een aannemer weet bijvoorbeeld beter hoe je kan bouwen, dus wordt hij nu al bij het ontwerpproces betrokken. Door de juiste vragen te stellen ben je instaat de echte, soms latente, vraag te achterhalen en dus een betere aansluitende oplossing te bieden. En het stellen van de juiste vragen, dat is een vaardigheid dat valt onder die soft skills. Doorvragen en zelf nadenken over het beoogde resultaat en de route daarnaartoe. Die onderzoekende houding heb je tegenwoordig nodig in de bouw. Maar bovenal het besef dat er ook verderop in de keten, bijvoorbeeld bij onderaannemers en leveranciers, echte experts zitten. Het onderkennen en goed naar elkaar luisteren en dan alle experts inzetten op hetgeen dat ze heel goed kunnen, dat zorgt voor een beter en sneller product tegen betere kosten. Met andere woorden: waar je het verschil mee kan maken is vooral goed luisteren, initiatief nemen en assertief zijn. Maar ook durven toegeven dat jij soms niet de beste persoon bent, maar dat iemand anders in de keten geschikter is. Dat vergt persoonlijk inzicht, maar ook niet bang zijn om je kwetsbaar op te stellen.”

Wat betekent dat voor de bezetting van teams?

“In principe heb je nog steeds dezelfde mensen nodig, maar veranderen rollen en taken. Ik denk dat de mensen die vroeger via de oude stempel werkte, mits ze openstaan om zich aan te passen en te leren, zich prima kunnen ontwikkelen. De meeste mensen vinden het, gelukkig, juist leuk en zien de voordelen van het nieuwe werken in. Daarnaast hebben we de jonge generatie instromers die de nieuwe manier van werken in de bouw al van nature meer in zich lijkt te hebben. Ze staan open voor soft skills trainingen en persoonlijk ontwikkelen en zijn hier ook meer mee bezig. Ik zie dat deze generatie zich durft te uiten, dingen ter discussie stelt en met creatieve oplossingen komt. Ik denk dat we goed moeten nadenken over wat we nu en in de toekomst eigenlijk nodig hebben. Dus niet meer keihard naar cv’s kijken zoals vroeger. Uiteraard is ervaring en opleiding belangrijk maar het is dus ook van belang om te kijken in hoeverre iemand kan samenwerken en openstaat om nieuwe dingen te leren. Net zoals aanpassingsvermogen, een hele belangrijke vaardigheid is die je verder kan brengen in de bouwsector. Want de bouw verandert razendsnel.”

Hoe zie je de toekomst dan voor je als de jonge generatie van nu aan het roer komt?

“Laten we vooropstellen dat de generatie van nu een hele andere generatie is waar veel ontwikkelingen gaande zijn. Het zijn mensen die heel goed kunnen initiëren en veranderingen kunnen doorvoeren. Echte aanpakkers. Wat soms vergeten wordt dat het ‘standaard echte’ werk ook gedaan moet worden. Zodat alle projecten goed lopen en voortgang krijgen. De generatie van nu heeft grote idealen, bijvoorbeeld op gebied van duurzaamheid en innovatie, maar de realiteitszin ontbreekt nog net iets te vaak. Terwijl het juist gaat om de combinatie daarvan. Ik denk dat deze generatie gebaat is bij veel praktijk ervaring op doen. Letterlijk met de poten in de modder.  Van dichtbij zien waar bouwen om gaat in een rol in de werkvoorbereiding, calculatie of uitvoering. De ervaring én idealistische insteek in combinatie met goede soft skills is een gouden combi. Dat worden goede leiders op mooie projecten. Momenteel zitten we qua management in de tussenliggende generatie. De veertigers van nu. Die komen uit een tijd dat er nog heel anders gewerkt werd, maar kunnen wel een goede overgang bieden en zijn essentieel in de transitie.’

Hoe gaan jullie hiermee om bij Building Heroes?

‘We doen meer dan standaard bemiddelen. We zeggen niet voor niets: our human agenda is core. Het gaat om de mensen: het verbinden van de juiste professionals aan de juiste opdrachtgevers. We werken daarbij echt vanuit onze why: samen de bouw naar een hoger plan tillen. Dat doen we door te erkennen dat er behoefte is aan samenwerking in de bouw. Die samenwerking vertaalt zich bijvoorbeeld in de Construction University, waar we jong talent de mogelijkheid geven om bij verschillende opdrachtgevers te werken, te leren en gedurende de verschillende projecten zichzelf te ontwikkelen. We matchen hen aan mentoren, vaak uit een andere generatie. We geven ze zoveel mogelijk handvaten mee om hun ervoor te zorgen dat de ideeën die zij hebben of ter discussie stellen, dat ze die op een goede manier kunnen overbrengen. Dit is voordeel van alle partijen: de mentor leert van het talent en vice versa, door deze ervaringen leert het projectteam weer van en uiteindelijk dus ook het bedrijf waar het talent en de mentor werkt. Zo tillen we samen de hele keten naar een hoger plan.”

Jullie noemen jezelf hét thuishonk voor de helden in bouw en infra. Leg eens uit.

“We proberen daadwerkelijk een win-win-win-win situatie te creëren. Waar die laatste win de sector zelf is. Dat begint bij slimme innovaties neerzetten, dat niet alleen voor ons lucratief is maar voor de gehele sector. We willen letterlijk het thuishonk zijn voor onze klanten en professionals. Maar ook voor ieder ander uit de sector. Een thuishonk waar informatie, relaties en een netwerk uitgewisseld wordt. We geven bijvoorbeeld voorlichtingen op scholen om jong talent te informeren over de sector, over de vele mogelijkheden en kansen die de sector hen kan bieden. Daarmee zorgen we voor verrijking in de sector, doordat hopelijk de toestroom tot de sector stijgt.

Dat vertaalt zich bijvoorbeeld ook in de manier hoe we ons werk uit voeren. Voorheen kreeg ik een vrij concrete opdracht, bijvoorbeeld: “we willen een projectleider met deze en deze eisen, ga maar zoeken.” Dus gingen wij rennen en op zoek naar dat schaap met vijf poten. Maar nu denken we aan de voorkant mee, we vragen wat de klant écht nodig heeft. En geven hen mee dat ze hun standaardlijstje met eisen weg moeten gooien. We gaan samen op zoek naar de oplossing. Dit is waar de toekomst ligt. Om de discussie aan te durven gaan en dingen anders in te richten. De dynamiek is anders dan vijf of tien jaar geleden en ik durf te zeggen dat wij hier met Building Heroes vooruitstrevend in zijn.”